Ceník gynekologie

Ceník gynekologických výkonů

VYBRANÉ LÉKAŘSKÉ VÝKONY* CENA
Jednorázové pomůcky k dispozici pro pacienta 100 Kč
Mimořádná osobní konzultace mimo ordinační hodiny (1 hod) 1 600 Kč
Nitroděložní tělísko Mirena včetně inzerce – jednorázové nástroje 7 480 Kč
Těhotenský test 880 Kč
Předpis léků k oddálení menstruace na vyžádání 550 Kč
Sepsání žádosti k přerušení těhotenství 1 650 Kč
Ultrazvukové vyšetření neindikované lékařem 900 Kč
Vyšetření pupečníkového průtoku 600 Kč
Fotografie z ultrazvukového vyšetření (cena za ks) 300 Kč
Duplikát tiskopisu nebo receptu 400 Kč
Duplikát těhotenského průkazu 900 Kč
Potvrzení pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu, atd. 440 Kč
Vyžádaná konzultace 1 210 Kč
Extrakce nitroděložního tělíska 1 500 Kč
Vyšetření gynekologem včetně kolposkopie (samoplátce) 1 210 Kč
Ultrazvuk abdominální nebo vaginální (samoplátce) 1 210 Kč
Cytologie (samoplátce) 1 210 Kč
Liquid-based cytology 1 290 Kč
Ialuril 4 400 Kč
Detekce ozev plodu (2 x 10 minut) 800 Kč
Infuzní aplikace vitamínu C 1 200 Kč
Roční karta 1 450 Kč
Roční karta Standard 1 750 Kč
Roční karta Premium 3 990 Kč
Těhotenská karta Standard 4 990 Kč
Těhotenská karta Premium 9 000 Kč

* Některé nadstandardní gynekologické služby nejsou hrazeny pojišťovnou.

Odběry pro samoplátce

VYBRANÉ LÉKAŘSKÉ VÝKONY CENA
Krevní obraz 140 Kč
Krevní skupina + Rh systém 200 Kč
C-Reactive Protein 400 Kč
Screening protilátek v Rh systému 770 Kč
HIV 1000 Kč
HbsAg 600 Kč
Chlamydie - odběr rapid test 2 000 Kč
Kultivace z pochvy, cervixu, Trichomonas vaginalis 1 200 Kč

Roční poplatek na gynekologii

Na našem pracovišti pracují odborní atestovaní lékaři s mnohaletými zkušenostmi, kteří mají potřebné speciální licence k výkonu práce v těchto konziliárních provozech. Vzhledem k tomu, že systém zálohových úhrad od zdravotních pojišťoven nepokrývá nadstandardní služby kliniky Ambicare, byli jsme nuceni zavést roční administrativní poplatek.

Roční karta

1 450 Kč

Z

recepce k dispozici 12 hodin denně v pracovní dny

Z

objednání pacientky na čas

Z

objednání pacientky přes email

Z

pacientky do 18 let zdarma

Z

pacientky nad 65 let zdarma

Roční karta „Standard“

1 750 Kč

Z

recepce k dispozici 12 hodin denně v pracovní dny

Z

objednání pacientky na čas

Z

objednání pacientky přes email

Z

pacientky do 18 let zdarma

Z

pacientky nad 65 let zdarma

Z

výsledkový servis – zaslání pomocí SMS

Z

jednorázové pomůcky (gynekologická zrcadla + přezůvky)

Z

odběr krve na tumorové markery

Roční karta „Premium“

3 990 Kč

Z

recepce k dispozici 12 hodin denně v pracovní dny

Z

objednání pacientky na čas

Z

objednání pacientky přes email

Z

pacientky do 18 let zdarma

Z

pacientky nad 65 let zdarma

Z

výsledkový servis – zaslání pomocí SMS

Z

jednorázové pomůcky (gynekologická zrcadla + přezůvky)

Z

odběr krve na tumorové markery

Z

pravidelné ultrazvukové vyšetření malé pánve

Z

SMS upozornění ohledně blížící se kontroly

Z

opakovaná folikulometrie při řešení neplodnosti

Z

on-line komunikace s ošetřujícím lékařem

Z

odběr cytologie metodou LBC (1x ročně)

Z

odběr na detekci infekčních pohlavních nemocí (PCR metoda)

Ceník pro těhotné

Klinika Ambicare nabízí nadstandardní služby, které bohužel nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Abychom mohli tyto služby poskytovat, museli jsme zavést roční administrativní poplatek.

Těhotenská karta

4 990 Kč

Z

vyšetření hormonů štítné žlázy na začátku těhotenství

Z

použití jednorázových vyšetřovacích pomůcek po dobu těhotenství (zkumavky, gynekologické zrcadla, odběrové sety, jednorázové přezůvky)

Z

zasílání výsledků SMS / emailem

Z

UZ vyšetření vitality plodu při každé návštěvě porodníka

Z

fotografie plodu na přání pacientky

Z

biometrické měření plodu (3x během gravidity), posouzení množství vody plodové a stavu placenty

Z

zajištění UZ screeningu ve III.trimestru gravidity (u nás na klinice)

Z

průtoky v pupečníku plodu a v arteria cerebri media plodu po 32. týdnu gravidity

Z

možnost přítomnosti partnera při ultrazvukovém vyšetření

Z

cervikometrie 3x – snížení rizika nepředvídaného předčasného porodu

Z

detekce ozev plodu (záznam 2x 10 minut)

Těhotenská karta „Premium“

9 000 Kč

Z

vyšetření hormonů štítné žlázy na začátku těhotenství

Z

použití jednorázových vyšetřovacích pomůcek po dobu těhotenství (zkumavky, gynekologické zrcadla, odběrové sety, jednorázové přezůvky)

Z

zasílání výsledků SMS / emailem

Z

UZ vyšetření vitality plodu při každé návštěvě porodníka

Z

fotografie plodu na přání pacientky

Z

biometrické měření plodu (3x během gravidity), posouzení množství vody plodové a stavu placenty

Z

zajištění UZ screeningu ve III.trimestru gravidity (u nás na klinice)

Z

průtoky v pupečníku plodu a v arteria cerebri media plodu po 32 týdnu gravidity

Z

možnost přítomnosti partnera při ultrazvukovém vyšetření

Z

cervikometrie 3x – snížení rizika nepředvídaného předčasného porodu

Z

detekce ozev plodu (záznam 2x 10 minut)

Z

přednostní ošetření na klinice AmbiCare, dle časových možností pacientky

Z

konzultace a výběr porodnice

Z

servis 24/7 (možnost telefonické konzultace 24 hodin denně/7 dní v týdnu)

Z

zasílání receptů na léčbu Českou poštou, emailem

Těhotenská karta „VIP“

Cena po domluvě s lékařem

Z

vše v kartě Premium

Z

cena a informace u ošetřujícího lékaře

Smluvní zdravotní pojišťovny

VZP pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
VOZP zdravotní pojišťovna
OZP zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda