Ceník klinické psychologie

Ceník psychologie Ambicare Praha 4 a Praha 6

                
VYBRANÉ KLINICKÉ VÝKONYCENA
Individuální konzultace 1 400 Kč
Psychologické vyšetření cílené (doba trvání maximálně 4 hodiny) - zaměřené např. na oblast: kognice, osobnost, intelekt 2 900 Kč
Psychologické vyšetření komplexní (doba trvání maximálně 6 hodin) - osobnosti, intelektu, kognitivních funkcí. sociální dovednosti 5 500 Kč
Párové a rodinné sezení 1 600 Kč
Storno poplatek 1 300 Kč

Všechny ceny jsou za hodinu konzultace (celková doba vyšetření závisí na domluveném zadání). V případě zrušení terapie ze strany klienta méně než 48 hodin před smluveným termínem, je klient zavázán povinností úhrady ušlého zisku, stornopoplatkem, ve výši 1 000 Kč (Ambicare Praha 4) nebo 600 Kč (Ambicare Praha 6). V případě zrušení sezení terapeutem má klient nárok na náhradní termín sezení. Ceník platí i pro dětské pacienty.