Estetická stomatologie
Pojem estetická stomatologie se přirozeně objevil s vývojem zubního lékařství. Dříve se dalo považovat za kvalitní ošetření takové, které dokázalo uspokojivě obnovit funkci poškozeného zubu, a pacient byl dlouhodobě bez obtíží. V dnešní době se málokdo dokáže spokojit s tím, že jsou při úsměvu vidět tmavé zubní plomby nebo nepřirozeně vypadající zubní korunky. Trendem moderní estetické stomatologie je přirozený úsměv.
Zubní lékař pracuje v ordinaci nejčastěji se dvěma estetickými materiály, které můžeme označit jako bílé plomby. Jsou to fotokompozitní materiály a skloinomerní cementy. Používají se k nahrazení tvrdých zubních tkání při ošetření zubního kazu nebo zubu poškozeného úrazem. Bílé plomby mají velmi odlišné vlastnosti, proto je dobré si o nich něco málo povědět.

Bílá plomba (fotokompozitní výplň)

Fotokompozitní plomby mají jednoznačně nejlepší estetické a funkční vlastnosti. Výhodou těchto materiálů je široká škála barevných odstínů a stupňů průsvitnosti. Díky tomu jsme schopni věrně napodobit strukturu přirozeného zubu tak, že je bílá plomba v ústech prakticky neviditelná. Barevná stálost a leštitelnost bílé plomby je na velmi vysoké úrovni, dokonce i mechanické vlastnosti jsou velice podobné tvrdým zubním tkáním. Díky pevné adhesivní vazbě, která představuje vzájemné propojení bílé plomby se zubem, není nutné do zubu preparovat žádné žlábky, jako je to v případě amalgámu, do kterých se plomba zaklíní, aby nevypadla. Moderní stomatologické postupy nám umožnují maximálně využít potenciál těchto materiálu, a tak jsme schopni rekonstruovat i rozsáhlé ztráty zubních tkání s velice dobrým estetickým i funkčním výsledkem.
Bohužel všechno krásné jednou končí a je tomu tak i v případě výčtu pozitivních vlastností fotokompozitní výplně.
Za negativní vlastnosti bílé plomby může ve většině případů selhání adhesivní vazby se zubem. Bílá plomba je poměrně náročná na techniku zhotovení a následnou péči. Při nedodržení správného pracovního postupu zhotovení bílé plomby, nebo při zanedbání ústní hygieny, dochází snadno k selhání vazby se zubem a vzniká spára. Ta je následně osídlena mikroorganismy zubního plaku a objeví se kaz. Šíří se poměrně rychle, protože fotokompozitní materiál nemá žádné ochranné účinky jako v případě skloinomeru (viz. níže). Aby k selhání nedošlo, je nezbytné, aby byly splněny tyto dvě podmínky: perfektní ústní hygiena a kvalitně zhotovená bílá plomba s ohledem na moderní postupy.
Chcete vědět, jak postupujeme při zhotovení bílé fotokompozitní plomby?

Bílá plomba (skloinomerní cement)

Tento materiál je s oblibou používán u dětských pacientů při ošetření zubního kazu. Oproti fotokompozitní výplni není potřeba zajistit absolutní sucho pomocí kofferdamu. Naopak lépe snáší vlhčí prostření, ale neznamená to, že zubní plombu lze zhotovit na mokrém nebo špinavém zubu. Velkou výhodou skloinomerního cementu je jeho ochranný účinek vůči zubnímu kazu. Chemická struktura bílé plomby umožňuje průběžně uvolňovat ionty fluoru, které potlačují kariogenní (kazivou) činnost bakterií zubního plaku. Po vyčištění zubů se hladina iontu v ústech zvýší a zubní plomba ionty opět absorbuje. Dalo by se říci, že skoionomerní plomba funguje jako rezervoár ochranných iontů floru.
Nelze se však na tento ochranný účinek stoprocentně spolehnout, má spíše podpůrnou funkci. Zubní plomba by měla být udržována v čistém prostředí, zbavena veškerého zubního plaku. Jedině tak si můžeme být jistí, že se zubní kaz znovu nevytvoří.
Skoinomerní cement se nepoužívá jen u dětí, ale lze ho využít i u dospělých. Výhodou je, že vytváří poměrně pevnou chemickou vazbu k zubu, a není proto nutné zub zbytečně oslabovat preparací, do které by se plomba zaklínila.
U dospělých pacientů se však nejčastěji používá pouze jako dlouhodobě provizorní materiál. Můžou za to negativní vlastnosti skloinomerního materiálu, především nízká mechanická odolnost a horší optické vlastnosti oproti fotokompozitnímu materiálu.
Estetická stomatologie se nezabývá pouze bílými plombami, ale určitě do ní můžeme zahrnout i keramické zubní náhrady nesené na vlastních zubech nebo na zubních implantátech. Své místo tu má ortodontická léčba křivých zubů a v neposlední řadě i péče poskytovaná dentální hygienou.

Postup zhotovení fotokompozitní bílé plomby

Veškeré ošetření zubního kazu u nás probíhá samozřejmě bezbolestně v lokální anestesii. Před samotným zákrokem vybere zubní lékař barvu výplňového materiálu. Poté následuje odstranění zubního kazu a zajištění absolutně suchého pracovního pole. K tomuto účelu slouží kofferdam. Je to latexová blána, kterou zubní lékař izoluje zub nebo skupinu zubů od vlhkého prostředí v ústech. Tím si zajistní, že se na povrch zubu nedostane slina nebo krev, což je nezbytné pro další postup. Následuje příprava povrchu zubu kyselým gelem a nanesení vazebného systému. Ten prosytí zub do hloubky a umožní tak opravdu pevné propojení bílé plomby se zubem. Poté se už aplikují jednotlivé vrstvy fotokompoziního materiálu a každá se pečlivě vytvrdí modrým světlem. Na závěr se plomba opracuje a přeleští.
Takto zhotovená bílá plomba je vysoce estetická a funkční a při dobré ústní hygieně i dlouhodobě stabilní.

Lékařský tým provádějící estetickou stomatologii

Eva Gojišová
Doc. MUDr. Eva Gojišová

vedoucí lékař – stomatologie

MUDr. Magdaléna Koťová
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

vedoucí lékař – ortodoncie

MUDr. Tomáš Hlaďo
MUDr. Tomáš Hlaďo

odborný lékař – dětské zubní lékařství

MDDr. Petr Švácha - dětský zubař
MDDr. Petr Švácha 

zubní lékař

MDDr. Martin Linka
MDDr. Martin Linka

odborný lékař – ortodoncie

Prohlédněte si jak to u nás na stomatologii vypadá

Smluvní zdravotní pojišťovny

VZP pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
VOZP zdravotní pojišťovna
OZP zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Kontaktuje nás

4 + 11 =

Ambicare Praha 4

recepce@ambicare.eu

K Hrnčířům 25, Praha 4

Ambicare Praha 6

recepce@ambicare.eu

Vítězné náměstí 10, Praha 6