Interní ambulance
Interní ambulance AmbiCare poskytuje komplexní péči v oboru vnitřního lékařství – jde zejména o onemocnění srdeční, cévní, ledvinové a dýchacího a zažívacího ústrojí. Zajišťuje preventivní, předoperační a konzultační zdravotní péči, včetně specializovaných vyšetření pro klienty s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Všichni pacienti mají zajištěn diskrétní, citlivý přístup a příjemné prostředí.

Poskytované služby

 • Komplexní interní vyšetření
 • Pravidelné konzultace a následná léčba
 • Předoperační vyšetření:
   • u léčebných chirurgických výkonů
   • u výkonů v estetické chirurgii
 • Vyšetření a vydávání potvrzení o zdravotním stavu:
   • před lázeňskou léčbou
   • pro posudkové účely
 • Preventivní lékařské prohlídky (zajišťujeme i pro firmy)
 • Konzultace pro nemocné s vysokým rizikem kardiovaskulárních nemocí
 • Laboratorní vyšetření přímo v ambulanci
 • Vyšetření EKG s hodnocením křivek
 • Ambulantní monitorování krevního tlaku
 • Péče o pacienty s problematikou hypertenze, ICHS, poruchami srdečního rytmu, poruchami metabolismu (lipidovými poruchami)
 • Sonografie
   • ledvin
   • dutiny břišní
   • pánevní oblasti

Lékaři v interní ambulanci

Prof. MUDr. Vladimír Teplan
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

lékař specialista interní lékařství, nefrologie, klinická výživa

MUDr. Zdeněk Novotný
MUDr. Zděnek Novotný

lékař specialista interní lékařství

lekar_bez_fotky
Doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.

lékařka specialista interní lékařství – ultrazvuková diagnostika

Prohlédněte si jak to u nás na interní ambulanci vypadá

Smluvní zdravotní pojišťovny

VZP pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
VOZP zdravotní pojišťovna
OZP zdravotní pojišťovna

Kontaktujte nás

14 + 15 =

Ambicare Praha 4

recepce@ambicare.eu

K Hrnčířům 25, Praha 4

Ambicare Praha 6

recepce@ambicare.eu

Vítězné náměstí 10, Praha 6