Zubní implantáty
Moderní doba si žádá moderní řešení a to zubní implantáty beze sporu jsou. Ztráta zubu je velmi nepříjemná událost pro každého a není lehké se s ní vypořádat. Při náhradě zubu vždy preferujeme fixní řešení oproti snímací protéze. Jde nám především o váš komfort, aby pro vás byla nová zubní náhrada naprosto přirozená.
Máme tedy na výběr ze dvou možností. Ztracený zub nahradit pomocí zubního můstku, nebo zubního implantátu.
Abychom mohli zhotovit zubní můstek, mezera musí být ohraničena minimálně dvěma zuby, které lékař nabrousí na pahýly. Jinými slovy, abychom nahradili jeden zub, je nutné nevratně upravit i naprosto zdravé sousední zuby. Určitě sami cítíte, že toto řešení není v dnešní době to pravé.
Současným trendem jsou zubní implantáty. Umožňují nám nahradit ztracený zub, aniž bychom jakkoli zasahovali do okolních zubů.

Co jsou to zubní implantáty?

Výraz „zubní implantát“ se běžně používá pro kompletní náhradu zubu včetně korunky, toto označení je ovšem poněkud zavádějící. Zubní implantát představuje pouze titanový šroub (fixtura), který je zaveden do kosti a plní funkci kořene zubu. Jeho design a povrchová úprava je speciálně navržena tak, aby vytvořil kvalitní spojení s kostí a zajistil tak dobrou stabilitu pro zubní náhradu. Na zubní implantát se poté připevní část vystupující nad dáseň. Nazýváme ji pilíř, neboli abutment, který umožňuje zubnímu lékaři zhotovit korunkovou náhradu. Tyto práce označujeme jako cementované.
V poslední době získaly větší oblibu šroubované korunky na zubní implantáty. Rozdíl je v tom, že do implantátu se zafixuje už hotová zubní korunka včetně abutmentu a nahrazení chybějícího zubu se tak stává mnohem jednodušší a rychlejší.

Jak probíhá ošetření pomocí zubních implantátů?

Před každou implantací provede zubní lékař pečlivé vyšetření a posoudí, jestli jsou zajištěny vhodné podmínky pro implantaci. Součástí vyšetření je 3D zobrazení pomocí CBCT, které dává lékaři přesnou informaci o tom, jak to vypadá v dané oblasti. Poté implantaci naplánuje a sestaví pro pacienta cenovou rozvahu.
Samotný zákrok probíhá bezbolestně v lokální anestesii. Krátkým řezem si lékař obnaží potřebnou kost a pomocí kalibrovaných nástrojů připraví otvor pro zubní implantát. Po opatrném zavedení implantátu se rána ošetří pomocí stehů a vše se nechá v klidu hojit.
V případě jednoduché implantace se jedná o poměrně rychlý a bezbolestný zákrok bez výraznějších pooperačních potíží.
Po vhojení s kostí lékař obnaží implantát a zavede se do něj vhojovací váleček, který vystupuje nad dáseň. Ten postupně vytvaruje dáseň kolem implantátu, aby výsledná zubní korunka vypadala naprosto přirozeně.
Poté se zhotoví otisky, na základě kterých v laboratoři připraví zubní korunku a v případě šroubované práce se připevní k implantátu fixačním šroubem. Otvor v zubní korunce se uzavírá malou bílou plombou a vy se můžete s novým zubem zase plnohodnotně nejen najíst, ale i mluvit.

Péče o zubní implantáty

Zubní implantáty zajišťují dlouhodobě velmi kvalitní nahrazení chybějících zubů, ale musí být o ně řádně postaráno. Implantáty mají oproti vlastním zubům jen velmi omezenou schopnost odolávat vnějším vlivům. Nejčastější příčinou ztráty implantátu je zánět, který se šíří po jeho povrchu a rozrušuje tak spojení implantátu s kostí. Označujeme ho jako periimplantitida a představuje tak obdobu zánětu probíhajícího u zubů. U implantátů ale celý proces probíhá výrazně rychleji, proto jsou pravidelné kontroly a návštěvy dentální hygieny nezbytnou součástí kvalitní péče o zubní implantáty.

Lékařský tým na stomatologii

Eva Gojišová
Doc. MUDr. Eva Gojišová

vedoucí lékař – stomatologie

MUDr. Magdaléna Koťová
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

vedoucí lékař – ortodoncie

MUDr. Tomáš Hlaďo
MUDr. Tomáš Hlaďo

odborný lékař – dětské zubní lékařství

MDDr. Petr Švácha - dětský zubař
MDDr. Petr Švácha 

zubní lékař

MDDr. Martin Linka
MDDr. Martin Linka

odborný lékař – ortodoncie

Prohlédněte si jak to u nás na stomatologii vypadá

Smluvní zdravotní pojišťovny

VZP pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
VOZP zdravotní pojišťovna
OZP zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Kontaktuje nás

11 + 2 =

Ambicare Praha 4

recepce@ambicare.eu

K Hrnčířům 25, Praha 4

Ambicare Praha 6

recepce@ambicare.eu

Vítězné náměstí 10, Praha 6