Zubní náhrady
Zubní náhrady slouží k nahrazení chybějících zubů nebo k obnovení jejich původního tvaru (funkce). Zubní náhrady představují takové práce, které byly vytvořeny mimo ústa pacienta na základě zhotoveného otisku. Zubní náhrady můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, jestli je náhrada snímatelná, nebo jestli jí má pacient v ústech napevno.

1. Fixní zubní náhrady

Patří sem všechny náhrady, které se pevně fixují na zuby nebo implantáty. Jsou to především estetické zubní fazety, onlaye, korunky a můstky. Fixní náhrady představují nejlepší řešení po stránce funkční, estetické ale i psychické.

Zubní fazety

Nahrazují přední plošky zubů a jsou nejčastěji vyrobeny z vysoce estetického keramického materiálu. Pomocí zubních fazet jsme schopni vylepšit nevyhovující tvar a barvu zubů, proto jsou tyto náhrady velice oblíbené v estetické oblasti chrupu. Jsou to tenké a křehké keramické náhrady, které získají požadovanou pevnost teprve poté, co jsou připevněny k zubu. Fazety je možné zhotovit i na zuby bez předešlého broušení, ale ve většině případů je nutné odpreparovat část tvrdé zubní tkáně, aby byly zajištěny optimální podmínky pro zhotovení náhrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevratný proces, je potřeba vše dopředu pečlivě naplánovat, aby měl pacient o výsledku jasno ještě před samotným broušením.

Před zhotovením zubních fazet si necháváme vytvořit modely, kde jsou navrženy zubní fazety z vosku. Tato práce je konzultována s pacientem. Zajímá nás především to, jestli je pacient spokojený s tvarem zubů, případně jestli by si přál provést nějaké úpravy. Poté tuto situaci přeneseme pacientovi do úst pomocí provizorního pryskyřičného materiálu, aby získal lepší představu o tom, jak bude vypadat výsledná práce. Nutno podotknout, že jsme v této fázi ještě neprovedli žádný nevratný zásah do zubů. Máme dobré zkušenosti s tím, že pacient odchází s provizorní náhradou domů, aby získal zpětnou vazbu od rodiny a známých. Teprve potom, co jsou všichni spokojeni, se můžeme pustit do práce. Zuby se šetrně napreparují, otisknou a zubní laborant zhotoví estetické zubní fazety na základě získaných informací. Tyto fazety jsou pečlivě jedna po druhé fixovány na zuby a výsledek je fantastický.

Onlay

Jedná se o moderní zubní náhradu postranního úseku chrupu. Onlay má za úkol doplnit poničený zub do původního tvaru a ochránit ho před dalším poškozením. Můžeme si onlay představit jako velkou bílou plombu, která se v jednom kuse připevní na zub. Je zhotovena z keramického, nebo fotokompozitního materiálu. Onlay pokrývá celou žvýkací plochu zubu, což umožňuje rovnoměrné rozložení žvýkacích sil a snižuje tak riziko prasknutí. Onlay je vhodný typ náhrady především u zubů, kde došlo k ošetření kořenových kanálků. Zuby přestanou být vyživovány dření a stávají se křehkými. Takový zub je v kombinaci s velkým žvýkacím tlakem ohrožen vznikem hluboké praskliny, která často nedává lékaři jinou možnost, než zub extrahovat (vytrhnout). Na to je potřeba myslet vždy, když je zub výrazně oslaben nevhodnou plombou nebo kořenovou výplní.

Zubní korunky

Představují tenký ochranný plášť, který pokrývá celou korunkovou část zubu, a zabraňují tak jejímu poškození. Zubní korunky mají tedy především ochrannou funkci. Jsou stejně jako onlaye indikovány po ošetření kořenových kanálků a k ochraně poškozených zubů. Pomocí zubních korunek jsme schopni provádět i výraznější korekce barvy a tvaru zubu v estetické oblasti chrupu. Zubní korunky můžeme rozdělit podle použitého materiálu na korunky kovové, pryskyřičné, keramické a metalokeramické.

Kovové korunky

Lze je zhotovit na zadní zuby, kde působí velké žvýkací sily. Korunky nejsou příliš estetické, proto jimi nedoporučujeme ošetřovat zuby, které jdou vidět při úsměvu a běžném rozhovoru. Mohly by zbytečně přitahovat nežádoucí pozornost. Do funkce jim ovšem není co vytknout.

Pryskyřičné korunky

Mají přesně opačné vlastnosti než korunky kovové. Estetická stránka je uspokojivá, ale pryskyřičné korunky nemají dostatečnou odolnost na to, aby dlouhodobě vydržely velké žvýkací síly. Bývají také náchylnější ke změnám barvy a právě z těchto důvodu jsou vhodné pouze jako dlouhodobě provizorní řešení.

Keramické korunky

Mají ze všech zubních náhrad nejlepší optické vlastnosti, proto i výsledný estetický dojem je velice dobrý. Keramické korunky působí přirozeně a jsou často k nerozeznání od vlastních zubů. Navíc nejsou tolik náchylné ke změně barvy nebo ztrátě lesku jako jiné typy náhrad. Jsou proto ideálním řešením vždy, když zhotovujeme korunky na předních zubech.

Metalokeramické korunky

Jak už název napovídá, jedná se o kombinaci dvou materiálů: kov a keramika. Tenká kovová vrstva nasedá na zub a zajišťuje mechanickou odolnost náhrady a tím ji zpevňuje. Keramická vrstva pak pokrývá celý povrch korunky a představuje estetickou část zubní náhrady. Metalokeramické korunky velmi dobře snáší žvýkací tlak a výsledný estetický dojem je také velice dobrý, jsou tak vhodným typem náhrady na zadních zubech. Vzhledem k tomu, že tmavý tenký kovový lem může být patrný v krčkové oblasti zubu, je do předního úseku chrupu vhodnější celokeramická korunka.

Zubní můstky

Umožňují nám nahradit chybějící zub a zaplnit tak mezeru, která vznikla po jeho ztrátě. Konstrukce zubního můstku připomíná klasický most. Tvoří ho pilíře a mezičleny. Pod pilířovými konstrukcemi si můžeme představit klasické zubní korunky, které se fixují na obroušené zuby. Mezičleny pak tyto korunky spojují. Mají tvar přirozeného zubu, a zaplňují tak místo po jeho ztrátě. Zubní můstky, stejně jako korunky, jsou vyráběny z kovu, pryskyřice, keramiky nebo metalokeramiky.

2. Snímatelné zubní náhrady

Umožnují nám nahradit chybějící zuby v případě, kdy není možné zhotovit fixní zubní náhradu. Typickou příkladem je ztráta zadních stoliček. Nelze zde zhotovit klasický zubní můstek, protože chybí poslední zub, na který by byl můstek ukotven. Máme tedy na výběr ze dvou řešení. Nahradit chybějící zadní zuby pomocí implantátů, nebo zhotovit částečnou snímatelnou zubní náhradu. Snímatelné náhrady bývají zpravidla levnějším řešením, proto se k nim přistupuje především z finančních důvodů.

I u perfektně zhotovené snímatelné zubní náhrady je potřeba myslet na to, že funkce náhrady je výrazně snížena oproti vlastním zubům. Jinými slovy, je třeba se s náhradou pořádně naučit jíst a mluvit.
Jak název napovídá, tyto náhrady nejsou v ústech „napevno“. Každý večer je potřeba zubní náhrady pečlivě očistit od zbytků potravy a povlaku, který se na nich v průběhu dne vytvořil. K tomu bohatě stačí mýdlo a klasický kartáč nebo zubní kartáček. Poté je třeba náhradu opláchnou vodou a uložit na suché místo.

I s celkovými zubními náhradami je potřeba pravidelně docházet k zubnímu lékaři na preventivní prohlídky. Zuby se sice kazit nemohou, ale pravidelná kontrola protézního lože a úprava zubní protézy je pro správné fungování náhrady nezbytná.

Lékařský tým na stomatologii

Eva Gojišová
Doc. MUDr. Eva Gojišová

vedoucí lékař – stomatologie

MUDr. Magdaléna Koťová
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

vedoucí lékař – ortodoncie

MUDr. Tomáš Hlaďo
MUDr. Tomáš Hlaďo

odborný lékař – dětské zubní lékařství

MDDr. Petr Švácha - dětský zubař
MDDr. Petr Švácha 

zubní lékař

MDDr. Martin Linka
MDDr. Martin Linka

odborný lékař – ortodoncie

Prohlédněte si jak to u nás na stomatologii vypadá

Smluvní zdravotní pojišťovny

VZP pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
VOZP zdravotní pojišťovna
OZP zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Kontaktuje nás

1 + 6 =

Ambicare Praha 4

recepce@ambicare.eu

K Hrnčířům 25, Praha 4

Ambicare Praha 6

recepce@ambicare.eu

Vítězné náměstí 10, Praha 6