MUDr. Dominika Diamantová, PhD.

primářka dermatovenerologie

MUDr. Dominika Diamantová

Vzdělání

1983 – 1989 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc – obor všeobecného lékařství

1992 atestace I. stupně z oboru dermatovenerologie

1995 atestace z korektivní dermatologie

1998 atestace II. Stupně z oboru dermatovenerologie

2013 obhájení titulu Ph.D, Univerzita Karlova

Profesní zkušenosti

1989 sekundární lékařka interního odd. nemocnice Vyškov

1989 – 1992 sekundární lékařka kožního odd.nemocnice Přerov

1993 – 2016 kožní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc – primář

2017 – dosud AmbiCare klinika Praha – primářka, lékařka; kožní oddělení Vojenskénemocnice Olomouc

Pedagogická činnost

 • pravidelná přednášková činnost pro lékaře spádu, postgraduální lékaře, na lékařských konferencích Vojenské nemocnice Olomouc a na seminářích pro SZP
 • přednášky pro praktické lékaře, pediatry a pro dermatology – aktivní účast na sympóziích, kongresech v ČR a v zahraničí
 • člen výboru České společnosti pro léčbu ran, člen výboru Sekce akné a obličejové dermatózy, člen výboru České společnosti laserové a estetické medicíny

Vědecko-výzkumná činnost

 • účast na klinických studiích
 • účast na grantech MZ

Členství

 • ‍člen výboru České společnosti pro léčbu ran
 • člen výboru Sekce akné a obličejové dermatózy
 • člen výboru České společnosti laserové a estetické medicíny
 • Česká dermatovenerologická společnost
 • Česká lymfologická společnost
 • Česká akademie dermatovenerologie
 • Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Publikační činnost

 • ‍FRANKOVÁ, J., DIAMANTOVÁ, D., VRBKOVÁ, J., ULRICHOVÁ, J. Influence of hydrogencalcium salts of oxidised cellulose on MMP-2, MMP-9 and TNF-α production and wound healing of non-healing wounds. Acta Dermatovenerologica Croatica. Přijato do tisku 21. 3. 2013. IF 0,360
 • Statistické vyhodnocení změn v produkci parametrů TNF-α, MMP-2, MMP-9 v čase.
 • DIAMANTOVÁ, D. Klinické sledování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra. Hojení ran, 2011, 5, 1, s. 21.
 • DIAMANTOVÁ, D. Léčba rány. Praha: Galén, 2006, s. 38-44.
 • DIAMANTOVÁ, D. Diabetická noha. Kazuistiky v diabetologii, 2009, 7, 2, s. 11-13.
 • DIAMANTOVÁ, D. Otoky nohou v dermatologii. Lékařské listy, 2008, 57, 17, s. 6-7.
 • DIAMANTOVÁ, D. Celulitida. Dermatologie pro praxi, 2009, 3, 2, s. 67-70.
 • DIAMANTOVÁ, D. Lymfedém. Čs Derm, 2009, 84, 3, s. 126-132.
 • DIAMANTOVÁ, D. Problematika lymfedému v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi, 2011, 8, 4, s. 172-176.
 • DIAMANTOVÁ, D 10.. Sekundární lymfedém a kožní metastázy karcinomu prsu. Remedia, 2010, 20, 4, s. 248-249.
 • DIAMANTOVÁ, D. Dermatologie v kazuistikách. Praha: Mladá fronta 2008, s. 43-47.
 • DIAMANTOVÁ, D., TATARKOVÁ, I., CETKOVSKÁ, P. Adalimumab treatment for hidradenitis suppurativa associated with Crohn´s disease. Acta Dermatovenerologica Croatica. Přijato do tisku 21. 3. 2013. IF 0,360

Vědecké monografie

 • GOJIŠOVÁ, E. Estetická stomatologie I. (Esthetic Stomatology I.). 1.vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 1997, 160 s. ISBN 80-7169-191-7.
 • GOJIŠOVÁ, E. Estetická stomatologie II. (Esthetic Stomatology II.). 1.vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2000, 90 s. ISBN 80-7169-748-6.

Spoluautor v monografii

 • GOJIŠOVÁ, E. 7.5 Prevence zubního kazu. In: Manuál prevence v lékařské praxi – Prevence poruch zdraví dětí a mládeže. Díl VI. Praha: Fortuna, 1998, s. 129-133. ISBN 80-7071-118-3.
 • GOJIŠOVÁ, E. Specifické poruchy zdraví u dětí a mládeže. In: Provazník, K. Manuál prevence v lékařské praxi 6. Prevence poruch zdraví dětí a mládeže. 1.vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998, 129-133. ISBN 80-7071-108-6.
 • GOJIŠOVÁ, E. Fotopříloha. (Photo Supplement).In: Odborná praxe zubního lékaře (Komplexní průvodce stomatologií). Praha: Verlag Dashöfer. 2003, s. 60-65. ISBN 80-86229-21-1.
 • GOJIŠOVÁ, E. Bělení zubů. (Bleaching techniques of the Teeth).In: Konzervační zubní lékařství. Praha: Galén, 2003, s.122-126. ISBN 80-7262-225-0.
 • GOJIŠOVÁ, E. Výplňové pryskyřice. (Composite materiales).In: Konzervační zubní lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2003, s.99-115. ISBN 80-7262-225-0.
 • GOJIŠOVÁ, E. Konzervační stomatologie. Bělení zubů. (Restorative Dentistry, Bleaching techniques of the Teeth).In: Odborná praxe zubního lékaře (Komplexní průvodce stomatologií). Praha: Verlag Dashöfer 2003, 1-22. ISBN 80-86229-21-1.
 • GOJIŠOVÁ, E. Konzervační stomatologie. Estetické fazety. (Restorative Dentistry, Esthetic Veneers). In: Odborná praxe zubního lékaře (Komplexní průvodce stomatologií). Praha: Verlag Dashöfer. 2003, 1-18. ISBN 80-86229-21-1.
 • GOJIŠOVÁ, E. Prevence ve stomatologii a nemocný s rozštěpovou vadou. In: Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem. 1. vyd. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2007, s. 95-97. ISBN 978-80-86703-25-1.
 • GOJIŠOVÁ, E. Bělení zubů. In: Stejskalová, J.: Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008, s. 122-126. ISBN 978-80-7262-540-6.
 • GOJIŠOVÁ, E. Výplňové pryskyřice. In: Stejskalová, J. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén. 2008, s. 99-115. ISBN 978-80-7262-540-6.

Učební texty

 • Kolektiv autorů: Stomatologie pro studující všeobecné lékařství I., skripta, hlavní autor a koordinátor GOJIŠOVÁ E., Karolinum, 1999, ISBN 80-7184-865-4.
 • GOJIŠOVÁ Eva, HÁJEK Pavel, KOŤOVÁ Magdalena, URBAN František, EL-LABABIDI Adel, TÓTHOVÁ Monika: Stomatologie. (Stomatology). 1. vyd. Praha, Karolinum 2004, 119 s. ISBN 80-7184-865-4.
 • GOJIŠOVÁ E. Záchovná stomatologie. (Restorative Dentistry). In: Gojišová E., Hájek P., Koťová M., Urban F., El-Lababidi A., Tóthová M.: Stomatologie. Dotisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 9-19. ISBN 80-7184-865-4.

Kontaktuje nás

Ambicare Praha 4

recepce@ambicare.eu

K Hrnčířům 25, Praha 4

Ambicare Praha 6

recepce@ambicare.eu

Vítězné náměstí 10, Praha 6