MUDr. Dominika Diamantová, PhD.

primářka dermatovenerologie

MUDr. Dominika Diamantová

Vzdělání

1983 – 1989 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc – obor všeobecného lékařství

1992 atestace I. stupně z oboru dermatovenerologie

1995 atestace z korektivní dermatologie

1998 atestace II. Stupně z oboru dermatovenerologie

2013 obhájení titulu Ph.D, Univerzita Karlova

Profesní zkušenosti

1989 sekundární lékařka interního odd. nemocnice Vyškov

1989 – 1992 sekundární lékařka kožního odd.nemocnice Přerov

1993 – 2016 kožní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc – primář

2017 – dosud AmbiCare klinika Praha – primářka, lékařka; kožní oddělení Vojenskénemocnice Olomouc

Pedagogická činnost

 • pravidelná přednášková činnost pro lékaře spádu, postgraduální lékaře, na lékařských konferencích Vojenské nemocnice Olomouc a na seminářích pro SZP
 • přednášky pro praktické lékaře, pediatry a pro dermatology – aktivní účast na sympóziích, kongresech v ČR a v zahraničí
 • člen výboru České společnosti pro léčbu ran, člen výboru Sekce akné a obličejové dermatózy, člen výboru České společnosti laserové a estetické medicíny

Vědecko-výzkumná činnost

 • účast na klinických studiích
 • účast na grantech MZ

Členství

 • ‍člen výboru České společnosti pro léčbu ran
 • člen výboru Sekce akné a obličejové dermatózy
 • člen výboru České společnosti laserové a estetické medicíny
 • Česká dermatovenerologická společnost
 • Česká lymfologická společnost
 • Česká akademie dermatovenerologie
 • Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Publikační činnost

 • ‍FRANKOVÁ, J., DIAMANTOVÁ, D., VRBKOVÁ, J., ULRICHOVÁ, J. Influence of hydrogencalcium salts of oxidised cellulose on MMP-2, MMP-9 and TNF-α production and wound healing of non-healing wounds. Acta Dermatovenerologica Croatica. Přijato do tisku 21. 3. 2013. IF 0,360
 • Statistické vyhodnocení změn v produkci parametrů TNF-α, MMP-2, MMP-9 v čase.
 • DIAMANTOVÁ, D. Klinické sledování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra. Hojení ran, 2011, 5, 1, s. 21.
 • DIAMANTOVÁ, D. Léčba rány. Praha: Galén, 2006, s. 38-44.
 • DIAMANTOVÁ, D. Diabetická noha. Kazuistiky v diabetologii, 2009, 7, 2, s. 11-13.
 • DIAMANTOVÁ, D. Otoky nohou v dermatologii. Lékařské listy, 2008, 57, 17, s. 6-7.
 • DIAMANTOVÁ, D. Celulitida. Dermatologie pro praxi, 2009, 3, 2, s. 67-70.
 • DIAMANTOVÁ, D. Lymfedém. Čs Derm, 2009, 84, 3, s. 126-132.
 • DIAMANTOVÁ, D. Problematika lymfedému v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi, 2011, 8, 4, s. 172-176.
 • DIAMANTOVÁ, D 10.. Sekundární lymfedém a kožní metastázy karcinomu prsu. Remedia, 2010, 20, 4, s. 248-249.
 • DIAMANTOVÁ, D. Dermatologie v kazuistikách. Praha: Mladá fronta 2008, s. 43-47.
 • DIAMANTOVÁ, D., TATARKOVÁ, I., CETKOVSKÁ, P. Adalimumab treatment for hidradenitis suppurativa associated with Crohn´s disease. Acta Dermatovenerologica Croatica. Přijato do tisku 21. 3. 2013. IF 0,360

Kontaktuje nás

Ambicare Praha 4

recepce@ambicare.eu

K Hrnčířům 25, Praha 4

Ambicare Praha 6

recepce@ambicare.eu

Vítězné náměstí 10, Praha 6