PhDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

Psycholog

Vzdělání

2006Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Psychologie

2014FFUK Praha, doktorský studijní program „Klinická psychologie“

2009 – 2014 Absolvovaný výcvik v psychoterapii, sm2r SUR

  • Zařazena do předatestační přípravy, IPVZ, obor „Klinická psychologie“
  • UNAM – Universidad Nacional Autònoma de México, Ciudad de México (09 2008 – 04 2009)
  • Suffolk University, Boston, USA (07 2009 – 08 2009)

Profesní zkušenosti

  • Vedení rozhovoru I.-II. (daseinsanalýza, lektor: doc. Jiří Růžička, Ph.D., PVŠPS)
  • Důvěra ve změnu I.-II., Trauma v kontextu biosyntézy, aspekty práce s vývojovým traumatem, 2020 – 2021, ČIB
  • Praktická část psychoterapeutického výcviku v rodinné a systemické terapii (2004-2007), lektoři: PhDr. Šárka Gjuričová, MUDr. Lea Brodová, Mgr. Jiří Kubička. Poskytovatel: Institut rodinné terapie, FN Motol
  • Základní výcvik Řešení konfliktů technikou mediace (2013, rozsah 100 hodin), poskytovatel: Asociace mediátorů ČR
  • Základy krizové intervence (2015, 56 hodin), poskytovatel: Remedium
  • Úvod do řízení a supervize (2015, 24 hodin), poskytovatel: Remedium
  • Pražská psychoterapeutická fakulta, 2000-2003

Profesní zkušenosti

2008 – 2009 Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou – psycholožka

2009 – dosud PVŠPS – odborná asistentka

2011 – dosudklinika AmbiCare – psycholožka, psychoterapeutka

2019Dobroduš, psychoterapeutka, individuální a skupinová

Kontaktuje nás

3 + 11 =

Ambicare Praha 4

recepce@ambicare.eu

K Hrnčířům 25, Praha 4

Ambicare Praha 6

recepce@ambicare.eu

Vítězné náměstí 10, Praha 6