MUDr. Vladimír Teplan, PhD.

Chirurg, laparoskopie, onkochirurgie, traumatologie

MUDr. Vladimír Teplan

Vzdělání

1998 – 1999 Mountain view High school, Utah, USA

2000 Odborná jazyková zkouška TOEFL – Fulbright institution

2000 – 2006 2. Lékařská fakulta University Karlovy, Praha

2008 Základní kmen v oboru Všeobecná chirurgie, atestace I. Stupně

2011 Specializace v oboru Chirurgie, atestace II. Stupně

2014 Obhajoba disertační práce Ph.D. – Cytokiny a adipocytokiny u chirurgických pacientů: role tukové tkáně

2018 Udělení licence ČLK pro funkci vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Specializované kurzy a stáže

2004Stáž IFMSA na dětské chirurgii Medizinsche Hochschule Hannover, Německo

2008Certifikovaný kurz – Základní laparoskopické techniky, 3.LF a FNKV

2010Certifikovaný kurz – Laparoskopická resekce rekta, Chirurgická klinika FNHK

2011Stáž na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK a TN

2011Stáž na II. Chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1.LF UK a VFN

2013Certifikovaný kurz – Práce s laboratorní zvěří, Ministerstvo zemědělství

2015Medical expert training in transanal mesorectal excision, Hospital Clinic, Barcelona, Španělsko

2018Stáž Laparoskopické resekce trávicího traktu, Hospital St.Pau, Barcelona, Španělsko

Výzkum

2006 – 2014Doktorandské studium se zaměřením na prozánětlivou cytokinovou expresi v perioperačním období v souvislosti s množstvím tukové tkáně zakončené obhajobou disertační práce

Profesní zkušenosti

2006 – dosudChirurgická klinika FNKV a 3.LF UK, všeobecná chirurgie

2014 – dosudOdborný asistent 3.LF UK

2015 – dosudZástupce přednosty pro výuku Chirurgické kliniky FNKV a 3.LF UK

2016 – dosudKlinika Iscare Praha a jednodenní chirurgie Orthomed, Neratovice

Výzkum

2006 – 2013Studijní program Ph.D. – 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav patologie, školitel: Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Téma práce: Vztah vybraných markerů biologického chování karcinomů mléčné žlázy

2008 – 2010Klinika onkochirugie – Imperial College London – S.O.R.A – Dep. of surgery, oncology, reproductive biology and anaesthetics – Division of Cancer medicine: výzkum biologického chování primárních nádorových buněk karcinomu prsu. Vedoucí výzkumného týmu: Prof. Carlo Palmieri, Prof.Charles Coombes

Publikační činnost

 • Obezita a ledviny – Teplan et al., spoluautor monografie, Mladá Fronta 2018
 • Teplan V Jr, Vyhnánek F, Gürlich R, Haluzík M, Racek J, Vyhnánková I, Štollová M, Teplan V. Increased proinflammatory cytokine production in adipose tissue of obese patients with chronic kidney disease.
  Wien Klin Wochenschr. 2010 Aug;122(15-16):466-73. IF 0.780/2010
 • Teplan V Jr, Šenolt L, Hulejová H, Teplan V, Štollová M, Gürlich R. Early changes in serum visfatin after abdominal surgery: a new pro-inflammatory marker in diagnosis? Biomedical Papers IF 0.99/2014
  Rozšířená práce se zaměřením na visfatin, přijata k tisku.
 • Teplan V, Marhova A, Pitha J, Racek J, Gürlich R, Teplan V Jr, Valkovsky I, Stollova M. Early Exercise Training After Renal Transplantation and Asymmetric Dimethylarginine: The Effect of Obesity Kidney Blood Press Res 2014;39:289-298 IF 1,81/2014
 • Teplan V, Malý J, Gürlich R, Teplan V Jr, Kudla M, Pit’ha J, Racek J, Haluzík M, Šenolt L, Štollová M. Muscle and fat metabolism in obesity after kidney transplantation: no effect of peritoneal dialysis or hemodialysis.
  J Ren Nutr. 2012 Jan;22(1):166-70
  IF 1.480/2012
 • Teplan V, Valkovský I, Teplan V Jr, Štollová M, Vyhnánek F, Anděl M. Nutritional consequences of renal transplantation.
  J Ren Nutr. 2009 Jan;19(1):95-100.
  IF 1.480/2009
 • Teplan V Jr, Šenolt L, Hulejová H, Teplan V, Štollová M, Gürlich R. Dynamics of serum visfatin level after abdominal surgery: a new pro-inflammatory marker in the early diagnosis?
  Cas Lek Cesk. 2013;152(5):226-32.
 • Teplan V, Mahrová A, Svagrová K, Racek J, Gürlich R, Teplan V Jr, Senolt L, Stollová M. Regular exercise training decreases asymmetric dimethylarginine after kidney transplantation
  Vnitr Lek. 2012 Sep;58(9):640-6. Czech.
 • Vyhnánek F, Adámková V, Ducháč V, Teplan V Jr, Jirásek T. Antimicrobial treatment of nosocomial intra-abdominal infections–new treatment options with tygecycline
  Rozhl Chir. 2009 Sep;88(9):503-7. Czech.
 • Vyhnánek F, Ducháč V, Skála P, Teplan V Jr. Surgical site infection following proximal GIT procedures
  Rozhl Chir. 2008 Jun;87(6):297-300. Czech.
 • Vyhnánek F, Fric M, Ducháč V, Pažout J, Waldauf P, Skála P, Teplan V Jr. Polytraumas in injured patients over 65 years of age
  Rozhl Chir. 2008 Jan;87(1):46-9. Czech.
 • 2008  European Society for Surgical Oncology (ESSO) – Evropská onkochirugická společnost Major Award – hlavní cena pro mladé lékaře v oblasti onkochirugie.
 • 2008  European Society for Medical Oncology (ESMO) – Evropská onkologická společnost – cena pro mladé lékaře zabývající se výzkumem a terapií onkologických onemocnění – Fellowship Award – Training fellowship.
 • 2010 / 2011  Hradec Králové – 3.místo za nejlepší přednášku – ORPHEUS – Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System.
 • 2010 / 2011  cena ministra školství České republiky – vynikající studijní výsledky – na návrh rektora Univerzity Karlovy
 • 2014  Držitel prestižního vědeckého ocenění udělovaného Úřadem vlády České republiky: Česká hlava 2014
 • 2014  Lékař roku 2014
 • 2014  Jeseniova cena za vědu a výzkum – určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně – Unie pacientů a Česká lékařská komora

Kontaktní formulář

6 + 4 =

Objednejte se k lékaři

recepce@ambicare.eu

w

+420 607 037 172

w

+420 601 129 744

Ambicare Praha 4 - K Hrnčířům 25, Praha 4