VZP zahájila plošný screening osteoporózy.

Publikováno Martin Link

VZP zahájila plošný screening osteoporózy

Osteoporóza představuje jednu z nejčastějších metabolických chorob, jejíž výskyt v české populaci navíc stále stoupá. Každá druhá žena a každý pátý muž starší 50 let utrpí osteoporotickou zlomeninu, zejména u vyšších ročníků přitom tyto zlomeniny doprovází řada velmi závažných komplikací, včetně vysoké mortality.

Záchyt osteoporózy zařazujeme do standardních preventivních prohlídek u našich ambulantních gynekologů. Jako součást preventivní prohlídky ve dvouletých intervalech u gynekologa u žen rok po menopauze až do věku 59 let a u mužů ve věku 65 až 69 let bude provedena anamnéza a dotazník FRAX. Pokud vznikne podezření na onemocnění osteoporózou, bude u pacienta provedeno měření denzitometrem.

Také lékaři naší kliniky se aktivně do tohoto projektu zapojují.