Klinická psychologie
Naši psychologové jsou odborníci s dlouholetou praxí v oblasti psychologie a psychoterapie. Pomáhají lidem s nejrůznějšími duševními obtížemi jako je deprese, úzkost, stres nebo poruchy příjmu potravy. Nabízejí profesionální přístup a diskrétnost.

Poskytované služby

Psychologické vyšetření

Rádi vám vypracujeme psychologický posudek pro vámi požadovaný účel. Neprovádíme dopravně psychologické vyšetření ani vyšetření za účelem získání zbrojního průkazu.

Krizová intervence

Dostali jste se do náhlé a pro vás zatěžující situace, kde nevidíte řešení? Pomůžeme Vám se v situaci zorientovat a řešení nalézt. Krizovou intervenci je možno poskytnout pouze stávajícím klientům.

Psychoterapie

Zpravidla dlouhodobější forma péče, kde se na pravidelných setkáních s terapeutem věnujete pro Vás problematickým životním tématům. Do psychoterapie můžete docházet, trpíte-li například úzkostí, dlouhotrvajícím smutkem, depresí nebo problémy v partnerském vztahu či v rodině. Psychoterapeutická péče je na místě, pokud jste prošli traumatem. Pokud Vás trápí zvláštní stavy, pocity či myšlenky, kterým nerozumíte, pomůžeme Vám se v nich zorientovat.

Psychosomatika

Trápí Vás tělesné problémy, ale přitom váš lékař nemůže najít žádnou objektivní příčinu? Ta může ležet v oblasti psychiky. Pomůžeme vám ji najít a situaci řešit (pozn.: psychosomatická léčba probíhá zpravidla formou psychoterapie).

Lékaři na psychologii

lekar_bez_fotky
PhDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

psycholog

lekar_bez_fotky
Mgr. Pavel Oulovský

psycholog

lekar_bez_fotky
Mgr. et Mgr. Pavel Pavlovský

psycholog

Prohlédněte si jak to vypadá u nás v ordinaci

Smluvní zdravotní pojišťovny

VZP pojišťovna

Kontaktujte nás

1 + 11 =

Ambicare Praha 4

recepce@ambicare.eu

K Hrnčířům 25, Praha 4

Ambicare Praha 6

recepce@ambicare.eu

Vítězné náměstí 10, Praha 6